Полезна информация:

I. Информация за хора в неравностойно положение

1.Заболявания

Туроператорът осигурява и предоставя на всеки потребител – пътуващ преди началото на пътуването оригинал на застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт ("медицински разходи при болест и злополука на туриста"), когато такава е включена в общата цена на туристическия пакет, освен ако потребителят не е сключил самостоятелно такъв вид застраховка.

Тази застраховка се сключва задължително за пътуване извън страната – и в страни от Европейския съюз, и в трети страни.

Когато клиентът сам е сключил такава застраховка, той избира застрахователната компания. Когато застраховката е включена в туристическия пакет, „Сърнела Уърлд” ЕООД определя застрахователната компания.

Съгласно чл. 93 от Закона за туризма Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение потребител - пътуващ, и по-специално, като:  

а). осигури полезна информация на потребителя - пътуващ относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;  

б). окаже съдействие на потребителя - пътуващ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.  

Когато затруднението на потребителя - пътуващ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие, която не може да надвишава действителните разходи, направени от Туроператора за оказване на съдействие на потребителя - пътуващ.

 

2. Нервностойно положение

За хора в неравностойно положение, можем да предложим да изпълним всяка една екскурзия по маршрутите ни със самолет, като пътуването в самия град ще бъде индивидуално за туриста, тъй като 90% от маршрутите са силно натоварени и се изминава много голямо разстояние през деня. Настаняването ще бъде в места, подходящи за хора с ограничена подвижност.

В Общите условия е предвидено, че потребителите–пътуващи се задължават да уведомят Туроператора преди или най–късно при сключването на договора за туристически пакет относно обстоятелството дали сред лицата, в полза на които е сключен договорът, има хора с увреждания или с ограничена подвижност, с оглед осигуряването и предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006, Регламент (ЕС) № 181/2011, Регламент (ЕС) № 1177/2010.

Освен това, в Общите условия е предвидено, че Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение или неточно неизпълнение на договора и не дължи обезщетение за вреди и в случаите, когато в предварителната информация, обявена в уеб сайта му, е посочено, че програмата на пътуването не е подходяща за лица, които поради възраст или физическо и здравословно състояние са с ограничена подвижност и не могат да се подлагат или не могат да издържат на продължителни и/или интензивни пешеходни обиколки и екскурзии, и съответният потребител – пътуващ обективно не е могъл да участват отчасти или изцяло в тези обиколки и екскурзии именно поради тези обстоятелства.

 

3. Медикаменти и аксесоари

Медикаменти и аксесоари, които са изписани за лечение на индивидуални заболявания от лекаря и е нужно да приемате постоянно трябва да ни бъдат предоставени като информация - съдържание, форма, обем, за да проверим дали тяхното траснпортиране е разрешено. Ако е необходимо да носите особено важни лекарства, като например инсулин, ще трябва да имате медицински сертификат със себе си, потвърждаващ, че лекарството ви е необходимо, и да представите документа на служители по сигурността на летището, ако Ви бъде поискан.

 

 

II. Информация за вашето пътуване

1. Багаж

  • Самолетни екскурзии - всяка програма включва в описанието на цената съответните размери на багажа, който Ви е разрешен да носите.

Позволени - дрехи; козметика до 100мл всяка опаковка, максимум на опаковките като общ сбор 1л.; обувки; връхни дрехи, електронни устройства

Непозволени - храна; течности; опасни медикаменти; остри предмети; лесноразваляеми стоки; произведения на изкуството или на изящните изкуства; бижута, ценни метали, скъпоценни или полускъпоценни камъни; предмети и материали, застрашаващи безопасността на полета или живота, здравето, неприкосновеността или вещите на лицата в самолета, потенциално могат да застрашат самолета, хората или вещите; предмети, които не са подходящо опаковани

  • Автобусни екскурзии  - няма ограничение за размера на багажа, като е препоръчително всеки турист да носи 1 брой багаж с размери като стандартен куфар за чекиране - 149cm x 119cm x 179cm

 

2. Документи и разрешителни:

при провеждането на  пътуването по туристическия пакет потребителите – пътуващи се задължават да носят следните необходими документи:

а). валиден задграничен паспорт в страни извън Европа и европейски страни, които са извън Европейския съюз, съответно лична карта за пътуване в страните от ЕС. Документите за самоличност следва да са със срок на валидност най – малко 6 месеца след датата на планираната крайна дата на пътуването. /Представят се на Туроператора за справка при сключването на договора/.

б). валидни визи за страните, за които се изискват такива, освен когато ТУРОПЕРАТОРЪТ се е ангажирал да снабди потребителите - пътуващи с изискуемите визи.

в). когато потребители - пътуващи са лица под 18 години и не са придружени и от двамата си родители:

- когато лицето не е придружено и от двамата си родители - се изисква нотариално заверено разрешение от двамата родители за пътуване и напускане на страната, и копие на акт за раждане.

- когато лицето е придружено само от единия родител – нотариално заверение разрешение от другия родител за пътуване и напускане на страната, съответно заместващо го съдебно решение, и акт за раждане, а в случаите, когато единият родител е починал – акт за смърт.

г/. когато потребители - пътуващи са лица, които не са граждани на страна-членка на Европейския съюз, са длъжни предварително да се информират в посолствата на съответните държави за изискванията за паспортен и визов режим в държавите, включени в Програмата на пътуването или през границите на които е предвидено преминаването за осъществяването на туристическото пътуване, и да извършат всички необходими действия за изпълнението и спазването им преди осъществяване на пътуването.

3. Консумация на храна и напитки

 

Консумацията на храна и напитки е позволена във всички видове транспорт. Ако пътувате със самолет, в общоевропейските ограничения за багаж се посочва, че всички течности, превозвани в ръчен багаж трябва да са не повече от 100 мл и трябва да се побират в малък плик. Превозването на храни не е забранено от авиокомпаниите. Някои страни забраняват вноса на определени храни, затова ако планирате да носите храна по време на пътуването, запознайте се с нормативната уредба на страната, до която ще пътувате, или през които ще преминете транзитно. Въпреки всичко, хората, отговарящи за сигурността имат право да отстранят всяка течност, напитка, храна, които потенциално могат да застрашат самолета, хората или вещите и предмети и материали, застрашаващи безопасността на полета или живота, здравето, неприкосновеността или вещите на лицата в самолета ·  всякакви материали, които са забранени според правилата и разпоредбите на държавите, засегнати от превоза или са  неподходящи за превоз предмети поради тяхното тегло, размери или други характеристики

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на Научете повече.